Verbinding

SUTHERLAND CRANIAL ACADEMY OF BELGIUM

GESCHIEDENIS

Komende vanuit de USA, was, tot de jaren ’90, het boeiende cranio-sacraal concept in de osteopathie onvoldoende gekend en onderwezen in Europa.

Ontdekken

PRESENTATIE

De Sutherland Cranial Academy of Belgium is een academische vereniging, georganiseerd in een vzw, waarvan het belangrijkste doel is een werkgroep te vormen

Ontdekken

PUBLICATIES

De Sutherland Cranial Academy of Belgium publiceert een informatie- en uitwisselingsmagazine, exclusief voorbehouden aan de leden.

Ontdekken

Wat zijn onze doelen ?

– Het promoten van de therapie, de profylaxis, de pedagogie en het onderzoek in de osteopathische geneeskunde en in het bijzonder in het craniële domein.



– Het verspreiden, actualiseren, verdiepen en verder laten evolueren van de filosofie, de principes en de technieken ontstaan uit de concepten van Andrew Still, D.O. en William Garner
Sutherland, D.O.

Aansluiten

U vindt hieronder de verschillende documenten nodig voor uw inschrijving.


HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

AFSCHRIFT VAN HET DIPLOMA VAN OSTEOPAAT

CURRICULUM VITAE

PASFOTO’S

Aansluiten bij de SCAB ?

Raad van bestuur

Zijn raad van bestuur bestaat uit:Zijn raad van bestuur bestaat uit :

Myriam

DE GHEUS

Voorzitter

?+ 32 67 87 87 42
? lhoir_degheus@hotmail.com

Marie

BASSEM

Secretaris

?+32 (0)474 48 82 55
mariebassem@hotmail.com

Frédéric

BOSENDORF

Schatbewaarder

?+32 (0)495 26 06 08
? fbosendorf@yahoo.fr

Etienne

GILLEMAN

Bestuurslid

?+ 32 (0)67 22 04 04
? etienne.gilleman@gmail.com

Isabelle

DEHEM

Bestuurslid

?+32 (0)473 83 56 11
?dehem.medosteo@gmail.com

Sandrine

WERTZ

Bestuurslid

?+32 (0)474 74 22 99
? sandrine.wertz@gmail.com

Onze laatste publicaties

Thinking 21

Januari 2020 : Het ontstaan van het gevoel in het osteopatische luisteren.

Read more

Thinking 20

Januari 2019 : Zijn de “vier principes” osteopathisch ?

Read more

Thinking 19

Januari 2018 : ​De geest en de ziekte

Read more

Contact

Wenst U meer te weten ?