Verbinding

Leden

Aansluiten bij de S.C.A.B. Sutherland Cranial Academy of Belgium

Geachte confraters,

We zijn uitermate gelukkig voor de aandacht die u hecht aan onze vereniging. U vindt hieronder de verschillende documenten nodig voor uw inschrijving.

Wenst u eerst de statuten te kennen van onze v.z.w.: Klik hier.
Voor een effectieve inschrijving zijn de volgende documenten noodzakelijk:

• Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld. Om dit document te laden : klik hier.
• Uw Curriculum Vitae volledig ingevuld. Om dit document te laden : Klik hier.
• 2 pasfoto’s
• Een afschrift van het diploma van osteopaat (D.O.)
• De getuigsschriften van de vorming in “het gebied van de craniale osteopathie”
• We vragen een lidmaatschapsbijdrage van 170 € voor de Belgische leden en 130 € voor de leden uit het buitenland. Deze bijdrage is te storten op de rekening BE42 0012 9170 5954 met de vermelding “Inschrijving SCAB”.

BIC Code: GEBABABB

IBAN Code: BE42001291705954

Deze documenten dienen opgestuurd te worden naar het sekretariaat van de SCAB:

Marie Bassem DO

Rue des bois, 3

B-1390 Bossut – Gottechain

Uw kandidatuur zal worden onderzocht door de “commissie voor titularisatie”  en voorgelegd op de algemene vergadering. U zal nadien worden ingelicht over de beslissing u al of niet op te nemen in het midden van onze vereniging.

Tussentijds nodigen we u uit deel te nemen aan onze vergaderingen als genodigde. U zal hiervan op de hoogte worden gebracht per e-mail.

We hopen op een daadwerkelijke samenwerking en vruchtbare uitwisselingen voor de toekomst zoals de geest van de S.C.A.B. het voorziet.

Uw deelname is voor ons belangrijk om onze werking te kunnen vrijwaren.

Uitkijkend voor een vruchtbare samenwerking.