Verbinding

Presentatie

Enkele woorden over de SCAB :

De Sutherland Cranial Academy of Belgium is een academische vereniging, georganiseerd in een vzw, waarvan het belangrijkste doel  is een werkgroep te vormen gebaseerd op de verdieping in de kennis zowel op theoretisch  vlak als op niveau van de ontwikkeling van de palpatoire vaardigheid.

Ze heeft als doel :

 • Het promoten van de therapie, de profylaxis, de pedagogie en het onderzoek in de osteopathische geneeskunde en in het bijzonder in het craniële domein.
 • Het verspreiden, actualiseren, verdiepen en verder laten evolueren van de filosofie, de principes  en de technieken ontstaan uit de concepten van Andrew Still, D.O. en William Garner Sutherland, D.O.

Geschiedenis van Sutherland Cranial Academy of Belgium

Tijdens een cursus georganiseerd door de “Sutherland Cranial Teaching Foundation” (SCTF) in de Verenigde Staten, hebben enkele Belgische osteopaten John H.Harakal, osteopaat, gediplomeerd in 1957 aan de “Kirksville College of Ostepathic Medecine”, ontmoet.

Hij was voorzitter en lesgever aan het SCTF van 1980 tot 1993. Zijn toewijding voor de osteopathie en de aandacht die hij besteedde aan de internationale ontwikkeling heeft hem een zeer belangrijke rol doen spelen voor de osteopathie in Europa.

Hij is erin geslaagd het onderwijs van William Gartner Sutherland te exporteren over de Amerikaanse grenzen en in het bijzonder naar België en Australië.

Komende vanuit de USA, was, tot de jaren ’90, het boeiende cranio-sacraal concept in de osteopathie onvoldoende gekend en onderwezen in Europa.
In 1992 nemen,onder impuls van John Harakal, de osteopaten Jean Burnotte, Sophie Hautain, Henri O.Louwette, Jean-Pierre Noelmans en Michel Renier het initiatief de SCAB op te richten.

Ze wilden hiermee een samenkomst in het leven roepen ,waar een veld van ervaringen, een zoektocht naar gedachten, intuïties en gevoelens zouden worden gedynamiseerd en uitgewisseld.

Een vereniging, een uitwisselingsplaats die een confrontatie mogelijk maakt zonder uitdaging.
Na verloop zou het concept zijn authenticiteit kunnen verliezen. Daarom werd het idee ontwikkeld om een pedagogische ploeg te vormen om het onderwijs verder te zetten.
Zo ontstond de SCAB…

De vereniging zet zijn doelstellingen verder door volgende organisaties :

 • Vijf praktijk- en/of theoretisch gerichte avonden.
 • Een werkdag met een personaliteit uit de wereld van de osteopathie.
 • Een wettelijke algemene statutaire vergadering.

De SCAB organiseert eveneens :

 • Verschillende theoretische en praktische cursussen met als doel haar leden en niet-leden de mogelijkheid te bieden zich verder te vervolmaken en een continue vorming te bekomen in het craniële domein.

Ten slotte publiceert de SCAB :

 •  “Thinking”, een tijdschrift voor informatie en uitwisseling : zie “Publicaties

De S.C.A.B. is een vereniging waar ieder lid  voortdurend gestimuleerd wordt om zijn osteopathische kennis in vraag te stellen en deze te delen met anderen.

Om erkend lid te worden moet men :

 • Erkend D.O. zijn, en professioneel beoefenaar.
 • Een specifieke opleiding hebben gevolgd in het craniële domein  van minstens 80 uren.
 • Een werk hebben gepresenteerd, geaggregeerd door de titularisatie-commissie.
 • Er zich toe verbinden op 50% van de vergaderingen aanwezig te zijn.